ระบบขนส่งและห่วงโซ่อุปทานระดับมาตรฐานสากล

          คุณภาพของสินค้าเวชภัณฑ์มีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิ เราจึงให้ความสำคัญต่อการจัดเก็บสินค้าและบริหารห่วงโซ่อุปทานเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า โดยระบบคลังสินค้าและห่วงโซ่อุปทานของเรานั้นมีการควบคุมอุณหภูมิตลอด 24 ชั่วโมง และจัดส่งภายใต้การควบคุมโดยพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งเวชภัณฑ์ตลอดจนถึง
ระบบโครงข่ายโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

          คลังสินค้าพร้อมระบบที่ทันสมัยนี้ ยังได้รับการควบคุมภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล ตามแนวทางการขนส่งสินค้าที่ดี (International Good Distribution Practice Guidelines) ที่ได้รับการยอมรับทั้งในสหภาพยุโรป, องค์การอนามัยโลก, USFDA, และ PICs

คุณภาพเป็นหัวใจหลักของเรา

          เราให้ความสำคัญในการคัดสรรสินค้าคุณภาพสูงเพื่อลูกค้า
คนสำคัญของเรา อีกทั้งเรายังคัดสรรแหล่งวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม และทำงานร่วมกับโรงงานผลิตภัณฑ์ชั้นนำในยุโรป, เกาหลีใต้, และ จีน

          ผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกประเภทสินค้าได้รับการควบคุมมาตรฐานสากล เช่น ISO13485, ISO9001, มาตรฐานยุโรป CE, มาตรฐาน USFDA, GMP, HACCP, และมาตรฐาน อย.ของไทยเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะมอบสินค้าคุณภาพเยี่ยมและประสบการณ์การใช้งานชั้นเลิศให้กับลูกค้าของเรา ทั้งนี้เราได้ทำงานและร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ทางปัญญา ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรามาเป็นระยะเวลายาวนานกว่าหนึ่งทศวรรษ

ระบบขนส่งและห่วงโซ่อุปทานระดับมาตรฐานสากล

          คุณภาพของสินค้าเวชภัณฑ์มีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิ เราจึงให้ความสำคัญต่อการจัดเก็บสินค้าและบริหารห่วงโซ่อุปทานเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า โดยระบบคลังสินค้าและห่วงโซ่อุปทานของเรานั้นมีการควบคุมอุณหภูมิตลอด 24 ชั่วโมง และจัดส่งภายใต้การควบคุมโดยพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งเวชภัณฑ์ ตลอดจนถึงระบบโครงข่ายโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

          คลังสินค้าพร้อมระบบที่ทันสมัยนี้ ยังได้รับการควบคุมภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล ตามแนวทางการขนส่งสินค้าที่ดี (International Good Distribution Practice Guidelines) ที่ได้รับการยอมรับทั้งในสหภาพยุโรป, องค์การอนามัยโลก, USFDA, และ PICs

คุณภาพเป็นหัวใจหลักของเรา

          เราให้ความสำคัญในการคัดสรรสินค้าคุณภาพสูงเพื่อลูกค้าคนสำคัญของเรา อีกทั้งเรายังคัดสรรแหล่งวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม และทำงานร่วมกับโรงงานผลิตภัณฑ์ชั้นนำในยุโรป, เกาหลีใต้, และ จีน

          ผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกประเภทสินค้าได้รับการควบคุมมาตรฐานสากล เช่น ISO13485, ISO9001, มาตรฐานยุโรป CE, มาตรฐาน USFDA, GMP, HACCP, และมาตรฐาน อย.ของไทยเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะมอบสินค้าคุณภาพเยี่ยมและประสบการณ์การใช้งานชั้นเลิศให้กับลูกค้าของเรา ทั้งนี้เราได้ทำงานและร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ทางปัญญา ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรามาเป็นระยะเวลายาวนานกว่าหนึ่งทศวรรษ