เกี่ยวกับเรา

          บริษัท เฮลธ์ อิมแพค จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2542 โดยเภสัชกรสมพงษ์ รัตนสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่มีนวัตกรรมสูง ตอบโจทย์การใช้งาน และคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล ภายใต้รากฐานแนวคิดในการสร้างเสริม
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภค

          ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ครอบคลุมการดูแลสุขภาพในหลากหลายมิติ โดยมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว,
เครื่องมือแพทย์, อุปกรณ์ช่วงพยุงตัวและฟื้นฟูร่างกาย ตลอดจนถึงชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อก่อโรคโควิด-19 โดยได้รับการไว้วางใจจาก
หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลชั้นนำ และร้านขายยาทั่วประเทศ

วิสัยทัศน์


          บริษัท เฮลธ์ อิมแพค จำกัด มีวิสัยทัศน์การทำธุรกิจระดับสากล และห่วงโซ่อุปทาน เพื่อรองรับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทนั้นได้กระจายไปในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลกเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าของบริษัท

          ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งหวังในการร่วมเป็นพันธมิตรกับคู่ค้าในระดับภูมิภาค ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทมีการจัดจำหน่ายหลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยพันธมิตรของบริษัท เช่น เวียดนาม กัมพูชา บังกลาเทศ ฯลฯ