เรียนรู้และทำความรู้จักกับความดันโลหิต

ความดันโลหิต เป็นค่าความดันที่วัดได้ในหลอดเลือดแดง โดยเกิดขึ้นในช่วงหัวใจบีบตัวสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย (เรียกค่าความดันซิสโตลิค)และช่วงที่หัวใจคลายตัว (เรียกค่าความดันไดแอสโตลิค)

ความดันโลหิตนั้นส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆในทางการแพทย์ใช้เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคต่างๆรวมไปถึงเป็นตัวบ่งชี้ถึงอันตรายของภาวะโรคแทรกซ้อนและความเสี่ยงในการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มีค่าความดันโลหิตผิดปกติโดยความดันโลหิตจะแบ่งเป็น 2 ค่าหลักดังนี้

เมื่อทราบค่าความดันโลหิตจากการวัดด้วยเครื่องวัดความดันที่ได้มาตรฐานแล้วสามารถนำค่ามาเทียบกับตารางด้านล่างเพื่อให้ทราบถึงภาวะความดันโลหิต ที่ทางการแพทย์จะนำมาวินิจฉัยว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ เข้าข่ายมีควาเสี่ยง หรือเป็นภาวะโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่