แคลเซียมคืออะไร

          แคลเซียมเป็นธาตุที่พบมาที่สุดในร่างกายซึงเกือบทั้งหมดจะอยู่ในกระดูกและฟัน ในร่างกายคนหนัก 50 กิโลกรัม จะมีแคลเซียมอยู่ประมาณ 1 กิโลกรัม แคลเซียมมีหน้าที่สำคัญต่อการทำงานของร่างกายเกือบทุกส่วน และที่สำคัญแคลเซียมมีหน้าที่สร้างกระดูก ซึ่งเป็นโครงสร้างของร่างกาย

สาเหตุการสลายแคลเซียมจากกระดูก

            ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการสลายตัวของแคลเซียมจากกระดูกจนเป็นสาเหตุของโรคกระดูกพรุน ได้แก่

  1. การสูบบุหรี่
  2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะขัดขวางการดูดซึมของแคลเซียม
  3. กาแฟ ชา ช็อกโกแลต ทำให้ร่างกายขับแคลเซียมมากขึ้น
  4. น้ำอัดลมจะมีกรดฟอสฟอริก จะรบกวนกระเพาะและกัดกร่อนกระดูก และทำให้สัดส่วนของแคลเซียมต่อฟอสฟอรัสในภาวะปกติของร่างกายคือ 2 ต่อ 1 มีค่าเปลี่ยนไป คือมีฟอสฟอรัสในกระแสเลือดมาขึ้น ทำให้ร่างกายสลายแคลเซียมจากกระดูกเข้ามาสู่ในกระแสเลือดเพื่อปรับสมดุลของเลือด
  5. ฮอร์โมนเพศลดลง โดยเฉพาะผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนจะมีการสูญเสียแคลเซียมอย่างมาก
  6. ขาดการออกกำลังกาย
  7. ไม่ถูกแสงแดด ทำให้ขาดวิตามินดี ซึ่งตัวช่วยใรการดูดซึมแคลเซียมในลำไส้ การขาดวิตามิน ดี มักจะพบในคนที่ได้รับแสงแดดไม่พอหรือใช้สารกันแดดมากเกินไป

 

ปริมาณแคลเซียมที่ควรได้รับต่อวัน

 

แคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไร

          เมื่อร่างกายได้รับแคลเซียมจากอาหาร กรดในกระเพาะจะทำให้แคลเซียมแตกตัวและถูกดูดซึมบริเวณลำไส้เล็กส่วนต้นโดยปกติร่างกายจะดูดซึมแคลเซียมได้ประมาณร้อยละ 20-40 หลังจากนั้น แคลเซียมจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดไปยังอวัยวะต่างๆส่วนใหญ่จะไปที่กระดูก โดยปกติจะมีแคลเซียมผ่านเข้าออกจากกระดูกถึงวันละประมาณ 700 มิลลิกรัม โดยขบวนของร่างกายจะมีการละลายแคลเซียมจากกระดูกออกมาและมีการเสริมเข้าไปพร้อมกับการสร้างกระดูกใหม่ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นกับความสมดุลของวัย และฮอร์โมน ภาวะโภชนาการปริมาณแคลเซียมที่รับประทาน ดังนั้นถ้าร่างกายมีการสลายของแคลเซียมจากกระดูกออกมามากกว่าการสร้างกระดูก ซึ่งมีแคลเซียมเข้าไปประกอบในเนื้อกระดูกก็จะทำให้แคลเซียมในกระดูกลดลงและเกิดภาวะกระดูบางและพรุนในที่สุด

 

 

จากหนังสือ BONE&JOINT รู้รักษา รู้ป้องกัน โรคข้อเสื่อมและกระดุกพรุน โดย รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์