Health Impact Fingertip
Pulse Oximeter
Model no. SONOSAT-F03T

คุณสมบัติ

  • ใช้สำหรับตรวจวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO)
  • ใช้สำหรับตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
  • ตัวอักษรแสดงผลมีขนาดใหญ่ อ่านง่าย (7.5 mm.)
  • จอแสดงผลหน้าจอ OLED
  • แสดงผลได้ 6 รูปแบบ
  • มีเสียงเตือนกรณีฉุกเฉินเมื่อค่าออกซิเจนต่ำกว่า 94 %
  • ระบบไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่
  • สินค้ารับประกัน 3 ปี
  • โรงงานได้รับการรับรอง ISO 13485

ฆพ.611/2564