Health Impact Blood Glucose Monitoring System
Model no. BG-709

 • เหมาะสำหรับตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง
 • ใช้ร่วมกับแผ่นทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด เฮลธ์ อิมแพค รุ่น BS-602

คุณสมบัติ

 • แสดงผลรวดเร็ว (ภายใน 5 วินาที)
 • ใช้เลือดน้อย เพียง 0.6 µL
 • GDH-FAD Enzyme
 • HCT 0-70% ค่าความเข้มข้นเม็ดเลือดแดงในช่วง 0-70%
 • บันทึกค่าการวัดได้ 360 ค่า
 • จอ Backlight มองเห็นและใช้งานได้ในที่มืด
 • Strip Ejector ปุ่มทิ้งแผ่นทดสอบ
 • แจ้งเตือนเมื่อพบค่าน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้
 • โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรอง ISO 13485
 • ใบรับแจ้งรายการละเอียดที่ 65-2-2-1-0012804

ฆพ.2011/2565